๑۩۞۩๑(¯`•♥(12A3-Hàn Thuyên)♥•´¯)๑۩۞۩๑

4rum chinh thuc cua tap the 12A3 khoa 2007-2010
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
mouse (640)
 
babydie (533)
 
titvamit3392 (375)
 
Admin (301)
 
Trung_Sok (289)
 
kedofukuchi tedomi (288)
 
[n]h0k_s0k (193)
 
beo_luv92 (139)
 
map_yeu_Kute (115)
 
Tran Huyen Ngo (110)
 
Latest topics
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 11 người, vào ngày Fri Apr 23, 2010 11:18 am
December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
CalendarCalendar

Share | 
 

 Let's learn English (Phần 1)

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Let's learn English (Phần 1)   Sun Apr 18, 2010 4:08 pm

Grammar review

CÊu tróc c©️u tiÕng Anh

Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier.
Chñ ng÷ §éng tõ vÞ ng÷ t©️n ng÷ bæ ng÷
1.
Chñ ng÷ (subject)

§øng ®️Çu c©️u lµm chñ ng÷ vµ quyÕt ®️Þnh viÖc chia ®️éng tõ.
Chñ ng÷ cã thÓ lµ 1 côm tõ, 1 ®️éng tõ nguyªn thÓ (cã to), 1 V+ing, song nhiÒu nhÊt vÉn lµ 1 danh tõ v× 1 danh tõ cã liªn quan tíi nh÷ng vÊn ®️Ò sau:

1.1 Danh tõ ®️Õm ®️îc vµ kh«ng ®️Õm ®️îc.
- Danh tõ ®Õm ®îc cã thÓ ®îc dïng víi sè ®Õm do ®ã cã h×nh th¸i sè Ýt, sè nhiÒu. Nã cã thÓ dïng ®îc dïng víi a (an)the.
- Danh tõ kh«ng ®Õm ®îc kh«ng dïng ®îc víi sè ®Õm do ®ã nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu. Do ®ã, nã kh«ng dïng ®îc víi a (an).
- Mét sè c¸c danh tõ ®Õm ®îc cã h×nh th¸i sè nhiÒu ®Æc biÖt vÝ dô:
person - people woman – women
mouse - mice foot – feet

tooth - teeth man - men.
-Sau ®©y lµ mét sè danh tõ kh«ng ®Õm ®îc mµ ta cÇn biÕt.

Sand

soap

physics

mathematics

News

mumps

Air

politics

measles

information

Meat

homework

food

economics

advertising*

money
* MÆc dï advertising lµ danh tõ kh«ng ®️Õm ®️îc, nhng advertisement l¹i lµ danh tõ ®️Õm ®️îc.
VÝ dô:
There are too many advertisements during television shows.
There is too much advertising during television shows.
- Mét sè danh tõ kh«ng ®️Õm ®️îc nh food, meat, money, sand, water, ®️«i lóc ®️îc dïng nh c¸c danh tõ ®️Õm ®️îc ®️Ó chØ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña lo¹i danh tõ ®️ã.
VÝ dô:
This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat.


(chØ ra mét lo¹i thøc ¨n ®️Æc biÖt nµo ®️ã)
He studies meats
( ch¼ng h¹n pork, beef, lamb. vv...)
B¶ng sau lµ c¸c ®️Þnh ng÷ dïng ®️îc víi danh tõ ®️Õm ®️îc vµ kh«ng ®️Õm ®️îc.

Danh tõ ®Õm ®îc (with count noun)
Danh tõ kh«ng ®Õm ®îc (with non-count noun)

a (an), the, some, any
this, that, these, those, none,one,two,three,...
many
a lot of
plenty of
a large number of
a great number of, a great many of.
(a) few
few ... than
more ... than

the, some, any
this, that
non
much (thêng dïng trong c©️u phñ ®️Þnh hoÆc c©️u hái
a lot of
a large amount of
a great deal of
(a) little
less ... than
more ... than
- Danh tõ time nÕu dïng víi nghÜa thêi gian lµ kh«ng ®️Õm ®️îc nhng nÕu dïng víi nghÜa sè lÇn hoÆc thêi ®️¹i l¹i lµ danh tõ ®️Õm ®️îc.

VÝ dô:
We have spent too much time on this homework.
She has been late for class six times this semester.

1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the

1- a vµ an
an - ®️îc dïng:


- tríc 1 danh tõ sè Ýt ®️Õm ®️îc b¾t ®️Çu b»ng 4 nguyªn ©️m (vowel) a, e, i, o
- hai b¸n nguyªn ©️m u, y
- c¸c danh tõ b¾t ®️Çu b»ng h c©️m.
vÝ dô: u : an uncle.


h : an hour
- hoÆc tríc c¸c danh tõ viÕt t¾t ®️îc ®️äc nh 1 nguyªn ©️m.


VÝ dô: an L-plate, an SOS, an MP
a : ®️îc dïng:


- tríc 1 danh tõ b¾t ®️Çu b»ng phô ©️m (consonant).
- dïng tríc mét danh tõ b¾t ®️Çu b»ng uni.
a university, a uniform, a universal, a union.
- tríc 1 danh tõ sè Ýt ®️Õm ®️îc, tríc 1 danh tõ kh«ng x¸c ®️Þnh cô thÓ vÒ mÆt ®️Æc ®️iÓm, tÝnh chÊt, vÞ trÝ hoÆc ®️îc nh¾c ®️Õn lÇn ®️Çu trong c©️u.
- ®️îc dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè lîng nhÊt ®️Þnh.
VÝ dô : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of.


- dïng tríc nh÷ng sè ®️Õm nhÊt ®️Þnh, ®️Æc biÖt lµ chØ hµng tr¨m, hµng ngµn.
VÝ dô: a hundred, a thousand.


- tríc half khi nã theo sau 1 ®️¬n vÞ nguyªn vÑn.
VÝ dô: a kilo and a half vµ còng cã thÓ ®️äc lµ one and a half kilos.
Chó ý: 1 /2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tríc half).


- dïng tríc half khi nã ®️i víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thµnh tõ ghÐp.
VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ, a half-share : nöa cæ phÇn.


- dïng tríc c¸c tû sè nh 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth .
- Dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®️é, tû lÖ.
VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day.


- Dïng trong c¸c thµnh ng÷ tríc c¸c danh tõ sè Ýt ®️Õm ®️îc, dïng trong c©️u c¶m th¸n.
VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl!
Nhng: such long queues! What pretty girls.
- a cã thÓ ®️îc ®️Æt tríc Mr/Mrs/Miss + tªn hä (surname):
VÝ dô: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith.


a Mr Smith nghÜa lµ ‘ ngêi ®️µn «ng ®️îc gäi lµ Smith’ vµ ngô ý lµ «ng ta lµ ngêi l¹ ®️èi víi ngêi nãi. Cßn nÕu kh«ng cã a tøc lµ ngêi nãi biÕt «ng Smith.

2- The
- §îc sö dông khi danh tõ ®️îc x¸c ®️Þnh cô thÓ vÒ tÝnh chÊt, ®️Æc ®️iÓm, vÞ trÝ hoÆc ®️îc nh¾c ®️Õn lÇn thø 2 trong c©️u.
- The + noun + preposition + noun.
VÝ dô : the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America.
- The + danh tõ + ®️¹i tõ quan hÖ + mÖnh ®️Ò phô
VÝ dô: the boy whom I met; the place where I met him.
- Tríc 1 danh tõ ngô ý chØ mét vËt riªng biÖt.
VÝ dô: She is in the garden.
- The + tÝnh tõ so s¸nh bËc nhÊt hoÆc sè tõ thø tù hoÆc only way.
VÝ dô : The first week; the only way.
- The + dt sè Ýt tîng trng cho mét nhãm thó vËt hoÆc ®️å vËt th× cã thÓ bá the®️æi danh tõ sang sè nhiÒu.
VÝ dô: The whale = Whales, the shark = sharks, the deep-freeze = deep - freezes.
Nhng ®️èi víi danh tõ man (chØ loµi ngêi) th× kh«ng cã qu¸n tõ (a, the) ®️øng tríc.
VÝ dô: if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.
- The + danh tõ sè Ýt chØ thµnh viªn cña mét nhãm ngêi nhÊt ®️Þnh.
VÝ dô: the small shopkeeper is finding life increasingly difficult.
- The + adj ®️¹i diÖn cho 1 líp ngêi, nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu nhng ®️îc coi lµ 1 danh tõ sè nhiÒu vµ ®️éng tõ sau nã ph¶i ®️îc chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒu.
VÝ dô: the old = ngêi giµ nãi chung; The disabled = nh÷ng ngêi tµn tËt; The unemployed = nh÷ng ngêi thÊt nghiÖp.
- Dïng tríc tªn c¸c khu vùc, vïng ®️· næi tiÕng vÒ mÆt ®️Þa lý hoÆc lÞch sö.
VÝ dô: The Shahara. The Netherlands. The Atlantic.
- The + East / West/ South/ North + noun.

VÝ dô: the East/ West end.
The North / South Pole.
Nhng kh«ng ®️îc dïng the tríc c¸c tõ chØ ph¬ng híng nµy, nÕu nã ®️i kÌm víi tªn cña mét khu vùc ®️Þa lý.
VÝ dô: South Africal, North Americal, West Germany.
- The + tªn c¸c ®️å hîp xíng, c¸c dµn nh¹c cæ ®️iÓn, c¸c ban nh¹c phæ th«ng.
VÝ dô: the Bach choir, the Philadenphia Orchestra, the Beatles.
- The + tªn c¸c tê b¸o lín/ c¸c con tÇu biÓn/ khinh khÝ cÇu.
VÝ dô: The Titanic, the Time, the Great Britain.
- The + tªn hä ë sè nhiÒu cã nghÜa lµ gia ®️×nh hä nhµ ...
VÝ dô: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and their children) hay cßn gäi lµ gia ®️×nh nhµ Smith.
- The + Tªn ë sè Ýt + côm tõ/ mÖnh ®️Ò cã thÓ ®️îc sö dông ®️Ó ph©️n biÖt ngêi nµy víi ngêi kh¸c cïng tªn.
VÝ dô: We have two Mr Smiths. Which do you want? I want the Mr Smith who signed this letter.
- Kh«ng dïng the tríc 1 sè danh tõ nh Home, church, bed, court, hospital, prison, school, college, university khi nã ®️i víi ®️éng tõ vµ giíi tõ chØ chuyÓn ®️éng (chØ ®️i tíi ®️ã lµm môc ®️Ých chÝnh).
VÝ dô: He is at home. I arrived home before dark. I sent him home.
to bed ( ®️Ó ngñ)to church (®️Ó cÇu nguyÖn)
to court (®️Ó kiÖn tông)
We go to hospital (ch÷a bÖnh)
to prison (®️i tï)
to school / college/ university (®️Ó häc)
T¬ng tù
in bed
at church
We can be in court
in hospital
at school/ college/ university
We can be / get back (hoÆc be/ get home) from school/ college/university.
leave school
We can leave hospital


be released from prison.

Víi môc ®️Ých kh¸c th× ph¶i dïng the.
VÝ dô:
I went to the church to see the stained glass.
He goes to the prison sometimes to give lectures.
Student go to the university for a class party.


Sea

Go to sea (thñy thñ ®️i biÓn)
to be at the sea (hµnh kh¸ch/ thuû thñ ®️i trªn biÓn)
Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside : ®️i t¾m biÓn, nghØ m¸t.
We can live by / near the sea.
Work and office.

Work (n¬i lµm viÖc) ®️îc sö dông kh«ng cã the ë tríc.
Go to work.
nhng office l¹i ph¶i cã the.
Go to the office.
VÝ dô:
He is at / in the office.
NÕuto be in office (kh«ng cã the) nghÜa lµ ®️ang gi÷ chøc.
To be out of office - th«i gi÷ chøc.
Town

The
cã thÓ bá ®️i khi nãi vÒ thÞ trÊn cña ngêi nãi hoÆc cña chñ thÓ.
VÝ dô:
We go to town sometimes to buy clothes.
We were in town last Monday.
Go to town / to be in town
- Víi môc ®️Ých chÝnh lµ ®️i mua hµng.
B¶ng dïng the vµ kh«ng dïng the trong mét sè trêng hîp ®️Æc biÖt.

Dïng the
Kh«ng dïng the
· Tríc c¸c ®️¹i d¬ng, s«ng ngßi, biÓn, vÞnh vµ c¸c hå ë sè nhiÒu.
VÝ dô:

The Red sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lackes.
· Tríc tªn c¸c d·y nói.
VÝ dô:
The Rockey Moutains.

· Tríc tªn 1 vËt thÓ duy nhÊt trªn thÕ giíi hoÆc vò trô.
VÝ dô:
The earth, the moon, the Great Wall

· Tríc School/college/university + of + noun
VÝ dô:
The University of Florida.
The college of Arts and Sciences.

· Tríc c¸c sè thø tù + noun.
VÝ dô:
The first world war.
The third chapter.

· Tríc c¸c cuéc chiÕn tranh khu vùc víi ®️iÒu kiÖn tªn c¸c khu vùc ®️ã ph¶i ®️îc tÝnh tõ ho¸.
VÝ dô:
The Korean war.

· Tríc tªn c¸c níc cã tõ 2 tõ trë lªn. Ngo¹i trõ Great Britain.
VÝ dô:

The United States, the United Kingdom, the Central Africal Republic.
· Tríc tªn c¸c níc ®️îc coi lµ 1 quÇn ®️¶o.
VÝ dô: The Philipin.

· Tríc c¸c tµi liÖu hoÆc sù kiÖn mang tÝnh lÞch sö.
VÝ dô: The constitution, the Magna Carta.

· Tríc tªn c¸c nhãm d©️n téc thiÓu sè.
VÝ dô:
The Indians, the Aztecs.

· Nªn dïng tríc tªn c¸c nh¹c cô.
VÝ dô:
To play the piano.

· Tríc tªn c¸c m«n häc cô thÓ.
VÝ dô:
The applied Math.
The theoretical Physics.
· Tríc tªn 1 hå (hay c¸c hå ë sè Ýt).
VÝ dô:
Lake Geneva, Lake Erie

· Tríc tªn 1 ngän nói
VÝ dô:
Mount Mckinley

· Tríc tªn c¸c hµnh tinh hoÆc c¸c chïm sao
VÝ dô:
Venus, Mars, Earth, Orion.

· Tríc tªn c¸c trêng nµy khi tríc nã lµ 1 tªn riªng.
VÝ dô:
Cooper’s Art school, Stetson University.

· Tríc c¸c danh tõ mµ sau nã lµ 1 sè ®️Õm.
VÝ dô:
World war one
chapter three.

· Kh«ng nªn dïng tríc tªn c¸c cuéc chiÕn tranh khu vùc nÕu tªn khu vùc ®Ó nguyªn.
· Tríc tªn c¸c níc cã 1 tõ nh : Sweden, Venezuela vµ c¸c níc ®️îc ®️øng tríc bëi new hoÆc tÝnh tõ chØ ph¬ng híng.
VÝ dô: New Zealand, South Africa.

· Tríc tªn c¸c lôc ®️Þa, tiÓu bang, tØnh, thµnh phè, quËn, huyÖn.
VÝ dô: Europe, California.

· Tríc tªn bÊt cø m«n thÓ thao nµo.
VÝ dô:
Base ball, basket ball.

· Tríc tªn c¸c danh tõ mang tÝnh trõu tîng trõ nh÷ng trêng hîp ®️Æc biÖt.
VÝ dô: Freedom, happiness.

· Tríc tªn c¸c m«n häc chung.
VÝ dô:
Mathematics, Sociology.

· Tríc tªn c¸c ngµy lÔ, tÕt.
VÝ dô:
Christmas, thanksgiving.

1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.

Hai tõ nµy tuy gièng nhau vÒ mÆt ng÷ nghÜa nhng kh¸c nhau vÒ mÆt ng÷ ph¸p.

Dïng víi danh tõ ®Õm ®îc
Dïng vãi danh tõ kh«ng ®Õm ®îc
· another + dt®️2 sè it = 1 c¸i n÷a, 1 c¸i kh¸c, 1 ngêi n÷a, 1 ngêi kh¸c.
VÝ dô: another pencil

· other + dt®️2 sè nhiÒu = mÊy c¸i n÷a, mÊy c¸i kh¸c, mÊy ngêi n÷a, mÊy ngêi kh¸c.
VÝ dô: other pencils = some more.

· the other + dt®2 sè nhiÒu = nh÷ng c¸i cuèi cïng, nh÷ng ngêi cuèi cïng cßn l¹i.
VÝ dô: the other pencils = all remaining pencils
· the other + dt ®2sè Ýt = ngêi cuèi cïng, c¸i cuèi cïng cña 1 bé, 1 nhãm.
· other + dt kh«ng ®️2 = 1 chót n÷a.
VÝ dô: other water = some more water.
other beer = some more beer.

· the other + dt kh«ng ®2 = chç cßn sãt l¹i.
VÝ dô:
The other beer = the remaining beer. (chç bia cßn l¹i)

- Anotherother lµ kh«ng x¸c ®️Þnh trong khi the other lµ x¸c ®️Þnh. NÕu danh tõ hoÆc chñ ng÷ ë trªn ®️· ®️îc hiÓu hoÆc ®️îc nh¾c ®️Õn, chØ cÇn dïng anotherother nh 1 ®️¹i tõ lµ ®️ñ.
VÝ dô:
I don’t want this book. Please give me another.
- NÕu danh tõ ®️îc thay thÕ lµ sè nhiÒu th× other ®️îc sö dông theo 1 trong 2 c¸ch (other + nouns hoÆc others) mµ kh«ng bao giê ®️îc sö dông (others + DTSN).
- Cã thÓ dïng ®️¹i tõ thay thÕ one hoÆc ones cho danh tõ sau another, the otherother.
Lu ý r»ng thisthat cã thÓ dïng víi ®️¹i tõ one nhng thesethose tuyÖt ®️èi kh«ng dïng víi ones.

1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few

- Little + dt kh«ng ®️Õm ®️îc : rÊt Ýt, hÇu nh kh«ng.
VÝ dô:
There is little water in the bottle.
I have little money, not enough to buy groceries.
- A little + dt kh«ng ®️Õm ®️îc: cã 1 chót, ®️ñ ®️Ó dïng.
VÝ dô:
I have a little money, enough to buy a ticket.
- few + dt ®️Õm ®️îc sè nhiÒu : cã rÊt Ýt, kh«ng ®️ñ.
VÝ dô:
She has few books, not enough for references.
- a few + dt ®️Õm ®️îc sè nhiÒu : cã mét Ýt, ®️ñ ®️Ó.
VÝ dô:
She has a few books, enough to read.
- NÕu danh tõ ë trªn ®️· ®️îc nh¾c ®️Õn th× ë díi chØ cÇn dïng (a) few(a) little nh 1 ®️¹i tõ lµ ®️ñ.
VÝ dô:
Are you ready in money? Yes, a little.
- quite a few = quite a lot = quite a bit = kh¸ nhiÒu.
- only a few = only a little = cã rÊt Ýt ( nhÊn m¹nh).

1.5 Së h÷u c¸ch
The + nouns + noun.
- ChØ ®îc dïng trong c¸c danh tõ chØ ngêi hoÆc ®éng vËt, kh«ng dïng cho bÊt ®éng vËt.
VÝ dô:
The student’s book.
The cat’s legs.
- NÕu cã 2 danh tõ cïng ®øng ë së h÷u c¸ch th× danh tõ nµo ®øng gÇn danh tõ bÞ së h÷u nhÊt sÏ mang dÊu së h÷u.
VÝ dô:
Tom and Mark’s house.
- §èi víi nh÷ng danh tõ sè nhiÒu ®· cã s th× chØ cÇn ®Æt dÊu ‘ lµ ®ñ.
VÝ dô:
The students’ books.
- Nhng ®èi víi nh÷ng danh tõ cã sè nhiÒu ®Æc biÖt kh«ng cã s t¹i ®u«i vÉn ph¶i dïng nguyªn dÊu së h÷u.
VÝ dô:
The children’s toys.
- Nã ®îc dïng cho thêi gian (n¨m th¸ng, thÕ kû, thiªn niªn kû.)
VÝ dô:
The 1980’ events.
The 21 st century’s prospect.
- Nã ®îc dïng cho c¸c mïa trong n¨m ngo¹i trõ mïa Xu©n vµ mïa Thu. NÕu dïng së h÷u c¸ch cho mïa Xu©n vµ mïa Thu tøc lµ ta ®ang nh©n c¸ch ho¸ mïa ®ã.
VÝ dô:
The summer’s hot days.
The winter’s cold days.
The spring’s coming back = Nµng Xu©n ®ang trë vÒ.
The autunm’s leaving = sù ra ®i cña Nµng Thu.
Trêng hîp nµy hiÖn nay Ýt dïng. §èi víi mét sè danh tõ bÊt ®éng vËt chØ dïng trong 1 sè trêng hîp thËt ®Æc biÖt khi danh tõ ®ã n»m trong c¸c thµnh ng÷.
VÝ dô:
A stone’s throw.
- §«i khi ®èi víi nh÷ng danh tõ chØ n¬i chèn hoÆc ®Þa ®iÓm chØ cÇn dïng së h÷u c¸ch cho danh tõ ®ã mµ kh«ng cÇn danh tõ theo sau.
VÝ dô:
At the hairdresser’s
At the butcher’s

1.6 Some, any
someany nghÜa lµ "1 sè hoÆc 1 lîng nhÊt ®️Þnh". Chóng ®️îc sö dông víi (hoÆc thay thÕ) c¸c danh tõ sè nhiÒu hoÆc danh tõ kh«ng ®️Õm ®️îc.
+ Some lµ d¹ng sè nhiÒu cña a/anone:
VÝ dô: Have a biscuit/some biscuits. I ate a date/ some dates.
+ some, any of + the/ this/ these/ those/ ®️¹i tõ riªng/ ®️¹i tõ së h÷u.
VÝ dô: Some of the staff can speak Japaneses.
Did any of your photos come out well?
+ some ®️îc sö dông víi :
- C¸c ®️éng tõ ë thÓ kh¼ng ®️Þnh.
VÝ dô:
They bought some honey.
- Trong c¸c c©️u hái mµ cã c©️u tr¶ lêi lµ ‘yes’.
VÝ dô:
Did some of you sleep on the floor? ( Ngêi nãi chê ®️îi c©️u tr¶ lêi lµ yes)
- Trong c¸c c©️u ®️Ò nghÞ vµ yªu cÇu:
VÝ dô:
Would you like some wine?
Could you do some typing for me?
+ any ®️îc sö dông:
- Víi ®️éng tõ ë thÓ phñ ®️Þnh
VÝ dô:
I haven’t any matches.
- Víi hardly, barely, scarely ( c¸c phã tõ nµy ®️Òu mang nghÜa phñ ®️Þnh)
VÝ dô:
I have hardly any spare time.
- Víi without khi without any ... = with no ...
VÝ dô:
He crossed the frontier without any difficulty/ with no difficulty.
- Víi c¸c c©️u hái
Have you got any fish?
Did he catch any fish?
- Sau if/ whether c¸c thµnh ng÷ mang tÝnh nghi ngê.
VÝ dô:
If you need any more money, please let me know.

I don’t think there is any petrol in the tank.


Được sửa bởi Rainbow ngày Sun Apr 18, 2010 4:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   Sun Apr 18, 2010 4:09 pm

Kinh dị
Về Đầu Trang Go down
[n]h0k_s0k
Admin
Admin
avatar

Đóng góp : 0
Tổng số bài gửi : 193
Join date : 01/04/2010
Age : 26
Đến từ : † BaC' /\/inh † CiTy

Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   Sun Apr 18, 2010 4:21 pm

Bài đầu tiên của BOX học tập... Surprised Surprised ;-)) ;-))

_________________
/\/\aNChesTeR___UniTeD
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://12a3-hanthuyen.tk
Admin
Admin
Admin
avatar

Đóng góp : 0
Tổng số bài gửi : 301
Join date : 01/04/2010
Age : 26
Đến từ : Bắc Ninh

Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   Sun Apr 18, 2010 4:54 pm

bài viết chất lượng, đáng khen cho SUPER MOD

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://12a3-hanthuyen.forumvi.com
babydie
Super Moderators
Super Moderators
avatar

Đóng góp : 1
Tổng số bài gửi : 533
Join date : 16/04/2010
Age : 26
Đến từ : From To The DiE

Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   Mon Apr 19, 2010 1:37 pm

bổ ích nhưng mình ngu anh quá => vô ích Sad
phát huy mà cho nhìu mẫu chữ màu # nữa nha nhìn hơi khó
thanks..!!!

_________________
I have the “I”, I have the “L”, I have the “O”, I have the “V”, I have the “E”, … so please can I have “U” ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   Fri Apr 23, 2010 10:58 am

Hic Chả hiều sao ko chỉnh đc font chữ. Tại sao nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
kedofukuchi tedomi
Tổ Trưởng
Tổ Trưởng
avatar

Đóng góp : 1
Tổng số bài gửi : 288
Join date : 17/04/2010
Age : 26
Đến từ : --Mặt Trời--

Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   Fri Apr 30, 2010 10:51 pm

kái này kinh di wa! minh đòc chả hiểu j ? drunken drunken drunken drunken drunken
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   Fri Apr 30, 2010 11:55 pm

kedofukuchi tedomi đã viết:
kái này kinh di wa! minh đòc chả hiểu j ? drunken drunken drunken drunken drunken
có Hoàj Trag pảo kê cho rồj kần j hjểu Surprised
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English (Phần 1)   

Về Đầu Trang Go down
 
Let's learn English (Phần 1)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑(¯`•♥(12A3-Hàn Thuyên)♥•´¯)๑۩۞۩๑ :: Góc Học Tập :: Khoa Học Xã Hội-
Chuyển đến